m

t

Wymagany udźwig żurawia: 25 ton

Promień w metrach liczony od osi obrotu żurawia do osi ładunku.